Opis

Rzeźba górnika z bryłą węgla w rękach wykonana z grafitu. Wysokość 25 cm.